• برای حصول اطمینان از اینکه به سایت اصلی بانک رفاه متصل شده اید شما می توانید یک "کلید اطمینان" تعریف کنید و آنرا در صفحه ورود به سامانه بانک رفاه ، فقط بر روی سیستم شخصی خود مشاهده نمایید. برای انجام این کار کافی است متن دلخواه خود را در محل مورد نظر وارد نمایید و رنگ پیش زمینه ی آنرا انتخاب نمایید. پس از تعریف کلید اطمینان صفحه ورود به سامانه بانک رفاه همانند تصویر زیر خواهد بود